Jacques Brunt

Jacques Brunt (1979) is geboren in het Westlandse dorp ’s-Gravenzande. Het was in de zomer van 2000 dat de Heere Jezus aan hem werd geopenbaard als zijn persoonlijke Redder en Zaligmaker. In 2004 is hij getrouwd met Annette en inmiddels hebben zij 4 kinderen. Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven als makelaar & taxateur riep de Heer tot een fulltime bediening. Vanuit hun thuisgemeente in Alblasserdam – waar Jacques ook actief is als oudste – spreekt hij op veel plaatsen in Nederland tijdens tal van samenkomsten. Jaarlijks verzorgt hij ook Bijbelstudies tijdens reizen naar Israël en Zwitserland. Zijn kerntaak is het geven van Bijbelonderwijs en geloofstoerusting. Daarnaast zijn Jacques & Annette ook actief in het pastoraat. Passie voor zielen en liefde tot hun Heiland kenmerken hun bediening. Voor meer informatie; bezoek hun website.

Panel Jongerenwerk Michiel Lelie

Opgegroeid in een christelijk gezin en actief lid van de gemeente te Sint-Niklaas. Als jongere die altijd heel graag op kamp ging was het voor mij niet meer dan vanzelfsprekend om ook zelf jeugdleider te worden. Sindsdien ben ik niet meer weg te slaan uit het Vlaamse jeugdwerk. Reeds enkele jaren leider op tiener- en kinderkampen alsook in onze gemeente en in de jeugd van Boom. Op niveau van EJV draai ik al eventjes mee in de jongerenkern en sinds een jaar ben ik ook bestuurslid van EJV. Met veel passie en liefde voor God en Zijn Kerk probeer ik jongeren te ondersteunen in hun zoektocht richting God.

Panel Discipelschap Mattias Demaerel

Hallo! Ik ben Mattias Demaerel, 31 jaar oud, getrouwd met een fantastische vrouw en vader van drie geweldige kindjes. Ik ben actief als jongerenwerker bij de International Baptist Church. In 2014 heb ik, samen met mijn beste vriend, nogal toevallig en impulsief de ‘Recruits’ opgericht. Het is het voorrecht en de passie van mijn leven om Jezus te volgen en anderen aan te moedigen en te inspireren om dat ook te doen!

Panel Praktische Theologie: Marcel Casier

Marcel Casier studeerde aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, en is daarvan ook – net zoals zijn inmiddels overleden vrouw Willemien – medewerker geweest. Daarna was hij een aantal jaren voorganger van Evangelische Kerk Leuven. Momenteel werkt hij mee met gebedsnetwerk Kniel en is beschikbaar voor prediking. Het is zijn verlangen te groeien in het volgen van Jezus en ook anderen daartoe te stimuleren.

Panel Diaconie: Kristof & Karen Heurckmans

Kristof: is in een christelijk gezin opgegroeid, op 16 jaar afgehaakt. Tot geloof gekomen op 28j. Kort daarna al op zendingsreis naar Letland via YWAM (Jeugd met een Opdracht). Dit is hij elk jaar blijven doen en zo is hij stilaan gegroeid naar outreach leider en bestuurslid bij Belgian Mission Team (sinds 2019), nadat God hier ook duidelijk over sprak. Er was een groei van verlegen en introvert (die liefst aan de zijlijn staat) naar leider.
Karen: tot geloof gekomen in 2013 (op 25-jarige leeftijd) tijdens haar relatie met Kristof, niet christelijk opgevoed. Creatieve moeder van 3 met groot hart voor alle kinderen en alleenstaande moeders. Ze wil door contacten in de buurt mensen tot Jezus brengen.
Samen: Kristof en Karen hebben een bewuste keuze gemaakt om minder betaald ste werken: sinds september 2019 is Kristof overgestapt naar een halftijds betaalde job om meer tijd te hebben voor missie werk. Karen is sinds 2019 thuis in ouderschapsverlof/tijdskrediet. Ze hebben in 2019 de DTS (Discipelschaps Trainings School) in Heidebeek via YWAM gevold met het hele gezin. Outreach in Zuid-Afrika, ook nadien nog teruggegaan naar Zuid-Afrika. Dit land zit in hun hart. Ze trachten het hele gezin te betrekken op zendingsreizen naar ZA en Bulgarije door kinderwerk e.d. te doen.
Ze zijn sinds 2020 diakenen van missie bij VEG Levende Hoop Herentals. We willen de kerk naar de mensen toe brengen met visie voor arme lokale mensen.

Panel Opvoeding & Avond voor Koppels
Kurt & Fokkeline Maeyens

Wij zijn Kurt en Fokkeline Maeyens en samen hebben we 4 kinderen en twee kleinkinderen.
Kurt is sinds mei 2015 aangesteld als Vlaams directeur van de BEZ en vanaf 2019 verantwoordelijke voor HR en ‘People care’ binnen het directieteam van VIANOVA.
Fokkeline heeft het gebedsnetwerk ‘Moeders in gebed’ opgezet en werkt momenteel vanuit haar Christelijke HulpverleningsPraktijk samen met het CPC als pastoraal counselor.
We zijn God dankbaar voor het voorrecht om in Gods wijngaard te mogen werken. We zien verlangend uit naar wat God in België zal bewerken.

Panel Hulpverlening Marina De Joode

Marina de Joode werkt al meer dan 25 jaar in de christelijke hulpverlening. Ze geeft daarnaast vorming over verschillende aspecten van pastoraat en hulpverlening. Ze is gepassioneerd door de Bijbel, God en mensen. Haar liefde voor God is ontstaan als adolescente door een diep veranderende ontmoeting met Jezus. Ze is moeder van drie volwassen kinderen en is weduwe van Leo. Ze is sinds 25 jaar in dienst van het christelijke hulpverleningscentrum Bethesda. Bethesda wil vanuit het evangelie, door vorming en hulpverlening, een positief perspectief op het leven bieden zodat mensen weer grip op het leven krijgen, ze tot kwaliteitsvolle relaties in staat zijn, en met succes hun levenstaak kunnen vervullen. Marina’s persoonlijke drive is vooral met christenen werken vanuit de overtuiging dat God ons geroepen heeft om vrij te zijn in Jezus. Om voluit mens te kunnen zijn, in alle kwetsbaarheid, in alle echtheid, het leven te leven, vanuit de vrede dat God het leven, samen met ons leeft.