23 januari – 27 januari
Virtuele conferentie

Om de lange winter te doorbreken, biedt VEG in 2023 weer een virtuele Winterconferentie aan via Zoom. Je kan dit jaar opnieuw individueel deelnemen of als groep (kerk, huiskring, …). Als groep kan je samenkomen op één locatie en het programma mee volgen en de interactieve momenten samen doorlopen met de groep. Op deze manier proberen we kerken, bijbelkringen deze winterconferentie toch fysiek te laten beleven. De winterconferentie staat open voor alle christenen over de denominaties heen.

Dit jaar kiezen we enkel voor workshops en niet voor een algemene bijeenkomst. Op die manier willen we een variatie aan thema’s aanraken en deze samen met de spreker en de aanwezigen verder uitdiepen.

Inschrijving is vanaf nu mogelijk. Deelname is gratis. Gelieve uw gegevens in te vullen via het volgende formulier. Inschrijving is vrijblijvend en u kan altijd nog de dag zelf beslissen of u deelneemt of niet. Enkel ingeschrevenen zullen de dag zelf herinnerd worden met een mail + links. De links zullen ook hier beschikbaar zijn.

Iedereen die zich inschrijft krijgt ook een Youtube link achteraf, indien je niet aanwezig kon zijn.

Programma

Elke avond van 20u – 21u30 via Zoom
De ZOOM link is voor alle workshops hetzelfde: http://zoom.veg.be
Deze zal opengaan om 19u55. Na de workshop is er ook nog altijd gelegenheid om na te keuvelen zonder dat het opgenomen wordt.

U kan ook volgende gegevens rechtstreeks in ZOOM invoeren.
Vergadering-ID: 847 2398 7791
Wachtwoord: workshops

Thema’s

Maandag 23 januari: Autisme/ADHD en Kerk
Een panel gesprek met Evelien van Geel (psychologe, jeugdwerker) Kevin Buch (ouder, jeugdwerker), Therese Swinters (inclusie), Marianne Van der Arend (ervaringsdeskundige). Meer en meer wordt diagnoses ADHD en Autisme spectrum stoornis vastgesteld. Ook in de media wordt er veel aandacht aan besteed (Durf te Vragen). Logischerwijs is er een toename van kinderen, jongeren en volwassenen met deze diagnose in onze kerk. Welke impact heeft dit?
Ieder zal vanuit zijn standpunt het onderwerp kort belichten. Daarna zal er aan de hand van vragen uit de deelnemers en de panelleden zelf een gesprek plaatsvinden


Dinsdag 24 januari Discipelschap: hoe ben ik een volgeling van Jezus? (Vianova)
Hoe bijzonder is het dat we Jezus mogen kennen als Redder en Verlosser. Maar hoe kunnen we Jezus weerspiegelen naar anderen toe en de grote opdracht die God ons gegeven heeft om een getuige te zijn praktisch handen en voeten geven?
Graag willen we met elkaar nadenken over de vragen:
Hoe kan ik Jezus weerspiegelen in mijn omgeving?
Wat is mijn aandeel in het getuigen zijn en wat is het werk van de Heilige Geest?
Welke plek neemt sociale gerechtigheid in binnen ons getuigen zijn?
Hoe kan ik getuigen op het werk?


Woensdag 25 januari: Bijbelse visie op het Huwelijk (CPC)
Onze traditionele kijk op het huwelijk, de man als hoofd, de onderdanigheid van de vrouw, seksuele reinheid en trouw tot de dood, doet in de maatschappij de wenkbrauwen fronsen. Maar zelfs in ons midden klinken sommige van die woorden niet meer van deze tijd. We verzetten ons terecht tegen ouderwetse misvattingen over het christelijk huwelijk, maar missen tegelijkertijd het zicht op hoe God Zijn wezen ‘vertaalt’ naar het huwelijk. De heerlijkheid van die werkelijkheid is heel anders dan een ouderwets traditionele keurslijf. Gods passie voor Hemzelf maakt het huwelijk een beeld van Hem en een veilige haven in de geestelijke strijd waar wij in staan. 


Donderdag 26 januari: Jezus delen met jouw Moslimbuur/kennis (Gave Veste, VEG)
Het is de grootste uitdaging voor de komende decennia: Jezus delen met moslims in ons land. En het goede nieuws: iedereen kan dit doen! In deze workshop helpen we je (verder) op weg om in je eigen omgeving Jezus te delen met moslims. We gaan in op de context van de Islam, we delen manieren om relaties op te bouwen en hierin te getuigen en er is ruimte voor vragen en antwoorden.


Vrijdag 27 januari: Explore Missions : Ontdek Zending (Zending Vlaanderen: EAV platform)
Misschien ben je op een korte termijn zendingstrip/outreach gegaan. Of heb je gehoord van zending en denk je dat God je hiervoor misschien roept? Ofwel zoek je misschien nog jouw plek in de zendingsopdracht. Met deze workshop willen we actief samen met jou zoeken naar hoe je samen met God de volgende stap kunt nemen. Met getuigenissen van zendelingen over hun roeping, mogelijkheid tot gesprek en vragen. Deelnemende organisaties: OMF, Vianova OM, Tearfund, Kairos, BMT …

Schrijf je nu hier in!

De Winterconferentie 2023 is volledig gratis. We vragen een vrije bijdrage. U kan via onze QR-code Givt een gift geven of storten op ons rekeningnummer met vermelding van “Winterconferentie Gift”. 1/3 van de gift zal gebruikt worden om de kosten van de Winterconferentie te coveren. 2/3 van uw gift zal gebruikt voor zendingsprojecten te ondersteunen.

VEG
BE74 0013 5462 5107
mvv. Winterconferentie Gift