Jaarthema: Geworteld

1027 0
1027 0

Vorig jaar was het thema: Onverdeeld. Een onverdeeld hart hebben (vanuit Psalm 86:11). Een hart hebben dat volledig aan de Heer is toegewijd.

Het jaarthema van 2022 sluit daarbij aan: vanuit die toewijding willen we meer en meer geworteld zijn in de Heer. Het diep geworteld zijn als een boom die geplant is aan water, treffen we aan in Psalm 1. Maar ook in Jeremia 17: 7 en 8 (HSV).

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.

Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen.
Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Wat een voorrecht dat we diep geworteld mogen worden in onze Schepper: wat een duizelingwekkende gedachte dat we in relatie mogen komen met de Allerhoogste. Dat betekent dat je elke dag mag leven vanuit een nauwe verbondenheid met je Verlosser en vanuit een sterk vertrouwen op je Heer. Dan zal je vreugde en kracht vinden in Gods woord door dat woord steeds weer te lezen, te bestuderen, te overdenken, te memoriseren en diep in je leven te laten doorwerken (Ps. 1:2). Dan zal Gods Geest je leiden, kracht geven, onderwijzen, bemoedigen en je helpen bij het bidden zodat er diepgang en groei komt in je leven.

We zijn dan als een boom, die geplant staat aan het water. Deze boom doet het goed, ook als er weinig regen valt. Dit is een beeld van iemand die kan volhouden in moeilijke, dorre tijden. We moeten de wortels van ons hart en onze ziel diep in God geplant hebben in dat soort tijden en dat kan door Gods Geest en Gods Woord alle ruimte te geven in ons leven. Dan zullen we niet ophouden om vrucht te dragen (Jer. 17:8c): je zal karaktertrekken krijgen als liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22). Dat is het karakter van de Heer Jezus.

Geworteld zijn zorgt er dus niet alleen voor dat we dicht bij God leven, maar het verandert ons leven zodat we als discipel meer en meer gaan lijken op onze Meester tot zegen van mensen om ons heen.

Wat bijzonder dat we al deze jaren met velen samen achter Jezus mochten aangaan. Ook dit jaar nodigt de Heer je uit om Hem lief te hebben, te volgen en te dienen. Hij zal jou helpen om diep geworteld te zijn in Hem. Vraag Hem steeds weer om Zijn genade, groei en leiding daarin.

In dit artikel