Visie 10 dagen in gebed

1139 0
1139 0

Donderdag beginnen we aan de 10 dagen van gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren. Hieronder lees je onze visie. Alle praktische informatie vind je hier.

Oogst door Zijn kracht

“De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen.” (Lukas 10:1-2)

De oogst binnen halen, dat konden de mensen in Jezus’ dagen zich levendig voorstellen. Het was iets waaraan iedereen kon en moest bijdragen. Alle handen waren nodig en dan waren er vaak nog te kort. Niemand dacht aan ‘arbeiders’ als ‘professionals’ zoals wij vandaag gewend zijn. Jezus bedoelt met zijn uitspraak ook geen leiders, maar eenvoudigweg mensen die bereid zijn om mee aan te pakken. De oproep om te bidden voor arbeiders vinden we twee keer in de evangelies, beide keren in een context waarin Jezus zijn leerlingen uitzendt: de twaalf in Matteüs 10 en de zeventig in Lucas 10.

Wanneer Jezus na zijn opstanding terugkeert naar de hemel, weten ze dat hun stagetijd voorbij is. Nu begint het echte werk. Ze beseffen dat het nodig is om te bidden. Dat gaan ze dan ook vurig en aanhoudend doen. Jazeker, ze zullen gebeden hebben om de komst van de Heilige Geest die Jezus hen beloofd had: ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde’ (Handelingen 1:8). De oogst is nu veel groter geworden: niet meer alleen Israël, maar heel de wereld. Ze zullen ook de noodzaak gevoeld hebben om te bidden om arbeiders.

Inmiddels is het binnenhalen van de oogst al 2000 jaar bezig. De oogst is groter dan ooit. Meer mensen, meer werk. Er zijn meer arbeiders nodig dan ooit tevoren. Wie zal de oogst in jouw omgeving binnenhalen als jij het niet doet? Heb je hulp nodig? Bid om arbeiders.

Ook voor ons is die dubbele gebedsfocus nodig: de Heilige Geest verwachten én bidden om arbeiders. Beide zijn nodig voor de taak die voor ons ligt.

De Heilige Geest is die bron van leven waar Jezus over spreekt: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ (Johannes 7:37-38).

De Heilige Geest werkt door ons zijn vrucht te schenken en zijn gaven. Hij schenkt ze aan ieder afzonderlijk zoals Hij het wil (1 Korinte 12:11), maar ten bate van de gemeente (vers 4). Onze gaven zijn er dus niet voor onszelf, maar voor Zijn kerk. Samen mogen we die inzetten om te oogsten bij mensen die op zoek zijn naar Hem.

In deze gebedstiendaagse willen we in onze gebeden de focus leggen op de Heilige Geest die ons toerust om mensen te oogsten voor Zijn heerlijke realiteit. God wil ieder van ons gebruiken voor wat Hij wil oogsten in Vlaanderen door de kracht van zijn Heilige Geest. Dit perspectief willen we graag versterkt zien bij ieder van ons.

In dit artikel