Kniel Jongeren

369 0
369 0

Een interview met Corneel Crezée en Tabitha Bauwens 
Door Lydia Bauwens 

L: Dag Corneel en Tabitha. Vandaag vertellen jullie iets meer over Kniel Jongeren. Maar misschien is het nuttig eerst kort toe te lichten wat Kniel zelf juist inhoudt. 

T: Kniel is een gebedsbeweging in Vlaanderen. We streven naar gebedscoördinatoren in elke kerk: dat zijn mensen die het verlangen hebben in hun gemeenten gebed te zien functioneren en daar een stimulerende rol in spelen. 

C: We hebben het verlangen om het gebed meer ruimte te geven in België, met name in de kerken en onder de jeugd. Dat we binnen gemeentes, in jeugdgroepen, maar ook individueel leren bidden. Als Kniel hanteren we de volgende 5 puntjes: 

  1. Blijf achter God.
  2. God zal mensen toevoegen.
  3. Christenen helpen God op een diepere wijze te ontmoeten. 
  4. Mensen gaan verloren zonder Jezus Christus. 
  5. Wat God zegent, vermenigvuldigt Hij.

Ook als Kniel Jongeren willen we dit volgen. Met Jezus leren wandelen: op persoonlijk vlak, maar ook als team, samen. 

L: Heb je zicht op hoeveel gemeentes werken met een gebedscoördinator?

C: Ik denk dat de teller momenteel op een twintigtal kerken staat. Maar toen we begonnen, net voor corona, kende ik er maar eentje. De meeste gebedscoördinatoren bevinden zich in Limburg en Antwerpen, daar hebben we ook een werkgroep met Kniel. We willen dat ook in de rest van Vlaanderen van de grond krijgen. 

We geloven dat God een aantal krachtige gebedsplaatsen gaat oprichten in Vlaanderen waar mensen ontdekken wat een geweldige dingen er kunnen gebeuren als je leert bidden. De Bijbel staat zo vol met beloftes, alleen zijn er zoveel mensen die nooit hebben leren bidden. Eén van de pijlers van de eerste gemeente was, naast het onderwijs, de gemeenschap en het breken van het brood, om samen te bidden. Het gebed ontbreekt vaak nog. Het geheim is dat je tot een diepere ontmoeting met God komt en Hem leert kennen. We kennen God nog zo weinig. 

L: Welke mensen zijn allemaal betrokken bij Kniel Jongeren? 

C: Buiten mezelf heb je voornamelijk Miriam en Tabitha Bauwens en ook Thomas Zeuwts. We hopen dat er nog mensen zullen aansluiten, maar alles staat nog in de stelling. Er is ook niet een heel grote stuurgroep nodig. Als Kniel Jongeren hebben we al een aantal dingen gedaan, maar we zijn nog aan het oriënteren. Op dit moment is er nog geen echte doorbraak voor de jongeren. 

We kijken er naar uit om veel te zien gebeuren. Als je een paar jongeren samen hebt die graag bidden, gaan die op hun beurt, in hun kring of kerk aan de slag. Dan zouden we met de stuurgroep van Kniel Jongeren daarheen kunnen gaan om bv. een avond samen te bidden en na te denken hoe we bidden creatief kunnen aanpakken. 

L: Waarom zijn jullie specifiek gestart met Kniel Jongeren? 

T: Ik heb Corneel leren kennen op een stilteweekend in Connect waar hij vertelde over Kniel. Niet zo lang daarna ben ik mee geweest naar een vergadering van gebedscoördinatoren. Daarna, tijdens de lockdown was Corneel begonnen met filmpjes op Instagram. Hij heeft daar mijn hulp bij gevraagd en zo ben ik betrokken geraakt. Dan zijn we begonnen met de interviews over gebed. Dat waren eigenlijk altijd jongere mensen omdat dat op Corneel zijn hart lag. 

Tegen het einde van de lockdowns kwam er ook een natuurlijk einde aan de filmpjes die Corneel maakte, en samen met enkele van de mensen die we hadden geïnterviewd wilden we daarin verder gaan. Sommigen hadden ook het verlangen om een weekend of een dag rond aanbidding te organiseren, en toen hebben we in de herfst daarna het gebedsweekend in Connect georganiseerd.  Daar is dan, heel natuurlijk, Kniel Jongeren uit voortgevloeid. Het staat niet helemaal los van Kniel, maar ik denk dat Kniel zelf al een basis heeft en dat wij nog wat aan het zoeken zijn wat God nu als volgende stap wil voor Kniel Jongeren. 

We willen er wel echt zijn voor jongeren. Ze staan op zo’n kantelpunt in het leven en we willen hen tonen dat vurig gebed bestaat en wat het kan bewerkstelligen. De bedoeling is om hen te leren bidden en hen enthousiast te maken over gebed. 

L: Je wilt dus vooral de nieuwe generatie aanspreken, omdat de oudere generatie al bekend is met Kniel? 

T: Ja, want Kniel zelf, dat zijn de mensen die al bekend zijn hiermee en enthousiast zijn hierover, zij gaan al bepaalde verantwoordelijkheden hebben en ondersteunend werken. Wij gaan dan met Kniel Jongeren eerder de nieuwe mensen prikkelen en aanvuren. 

C: Weet je, je groeit pas in gebed nadat je weet dat het bestaat en dat het kan. Je leert bidden door het te doen. Alleen bidden is goed, maar samen bidden is ook belangrijk want je hebt anderen nodig, en je leert zo verschillende manieren om te bidden. Met Kniel hebben we misschien een stuk of 10 weekenden gehad tot nu toe in Connect en daar bidden we met elkaar waar onze wens is “Heer, leer ons bidden.” Zoals je praat over een relatie die je met iemand hebt, praten we met elkaar over onze relatie met God. 

L: Welke initiatieven hebben jullie al genomen om meer gebed aan te wakkeren?     

T: We hebben al een gebedsweekend georganiseerd, en daarnaast ook twee dagen van gebed. We zijn ook al onderdeel geweest van de week of 10 dagen van gebed, wat dit jaar ook voor de eerste keer in Sint-Niklaas en Aarschot heeft plaatsgevonden. Elk van ons is ook [PB1] individueel bezig met gebed in zijn of haar persoonlijke tijd. Zo is Corneel de ‘Provinciale gebedsleider’ voor de gebedscoördinatoren van de provincie Antwerpen. Daar zijn een tiental gemeenten bij betrokken. Ik ben gebedscoördinator van Sint-Niklaas en Miriam en ik zitten onder andere in een groepje die af en toe het Bovenvertrek organiseert.  

L: Welke initiatieven hebben jullie nog in het vooruitzicht? 

T: We zouden graag nog een gebedsweekend organiseren. In de toekomst willen we ook samenwerken met bestaande organisaties of kampen (bv. kunstenkamp) waarbij zij op een weekend iets kunnen betekenen, of dat we onszelf uitnodigen om over Kniel Jongeren te vertellen. We willen natuurlijk ook contacten zoeken per provincie, met de verschillende organisaties en gemeenten.

L: Wat is jullie hoop voor Kniel Jongeren en voor Vlaanderen in het algemeen?

T: Ik hoop op een opwekking, dat er een hele groep opstaat die echt leert bidden en die relatie met God aangaat. Ik bid dat hun geloof het belangrijkste wordt in hun leven, dat ze elkaar mogen aanvuren en dat we er niet naast kunnen kijken. De toekomst voor Gods koninkrijk begint vanbinnen. 

C: Dat ze gaan ontdekken dat het christenleven heel mooi is maar dat het ook heel moeilijk kan zijn, en dat dat bij elkaar hoort. Ze moeten bereid zijn offers te brengen, maar jongeren zijn vaak wel heel realistisch en ze beseffen ook dat dingen niet vanzelf gaan.  Ik hoop en verwacht ook opwekking. God heeft veel meer voor mensen dan we denken. 

Onze verwachting is dat er aantal jongeren enthousiast voor Jezus zullen worden en anderen zullen aansteken en mee zullen nemen in hun groei met God. We zijn er nog niet, maar dat komt wel. 

L: Op welke manier kunnen mensen op de hoogte blijven van wat jullie doen? 

T: We hebben net een nieuwe instagrampagina gemaakt, ‘Kniel Jongeren’. Soms worden op de website van Kniel of via de nieuwsbrief ook updates gegeven.

C: We denken na over hoe we in de toekomst ook echt kunnen werken met het gebed van jongeren, eventueel via een website of app waar er voor hen wordt gebeden. 

T: Heb je interesse om ons team te vervoegen? Of voor ons werk te bidden? Heb je zelf iets waar wij voor kunnen bidden? Kunnen wij jou ergens mee ondersteunen? Contacteer ons via de Instagram pagina van ‘Kniel Jongeren’ of mail naar knieljongeren@gmail.com

In dit artikel