Vlaamse zendelingen (3): Johan Menheere

128 0
128 0

In Verbinding van september 2023 stond een wereldkaart met alle zendelingen, die door een VEG-gemeente zijn uitgestuurd. Kevin Buch interviewt hen in een aantal nummers. We hopen dat jullie bemoedigd worden door hun verhaal.

Johan Menheere
Uitgezonden door VEG-Zaventem naar Operatie Mobilisatie (OM) in Zaventem.
Hoofdverantwoordelijke gastenhuis van OM.
Financiële ondersteuning kan via de rekening van OM: IBAN BE 55 3630 9189 8244 met vermelding van: ‘Gift Johan Menheere’
Wil je meer weten of bidden voor Johan? Voor gebeds-updates kan je je inschrijven via johan.menheere@om.org.

Johan Menheere is een OM-er in VEG Zaventem. Momenteel leidt hij het gastenhuis en conferentiecentrum ZavCentre. Christelijke organisaties, kerken en zendelingen gebruiken deze faciliteiten voor conferenties en trainingen aan de ene kant, maar daarnaast ook zeker voor momenten van rust en herbronning. Verder werkt Johan mee met vertalingen, evangelisatieprojecten en is hij beschikbaar voor snelle praktische en administratieve oplossingen die steeds nodig zijn bij (inter)-nationale bedieningen. In zijn vrije tijd schrijft hij verhaaltjes, gedichtjes en liedjes.

Zendeling, leider, spreker en auteur. Een hele lijst. Hoe zie je jouw roeping en bediening?

Zendelingen worden gezonden, leiders worden geroepen, sprekers hebben iets te zeggen en auteurs zetten dat op papier. Mijn roeping kwam eigenlijk heel snel nadat ik het volgen van Jezus serieus begon te nemen. Er waren concrete vragen om in een bediening te stappen, maar de roeping zelf was meer een veranderende visie op het leven. De nood leek harder te roepen dan ooit, maar als ik eerlijk ben was ik het die meer luisterde dan ervoor. Als je Jezus en Zijn woorden serieus neemt, ga je vanzelf andere doelen en tijdsbesteding krijgen. Voor je het beseft ben je door Hem te volgen op een plek terechtgekomen waar je precies in past. Door de jaren heen is mijn concrete takenpakket steeds aangepast. Deels naar de noden, maar zeker ook deels naar mijn eigen groei-richting.

Zending in België anno 2024. Hoe ziet dat er volgens jou idealiter uit? Welke rol speelt OM hierin.

Ik hoorde vanmorgen Herman Spaargaren nog spreken uit Titus 2:11 ‘Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden.’ (NBV21). Elke volger van Jezus is al geroepen om mee te werken aan die grote reddingsactie. Niet alleen maar de warmste week of het glazen huis. Wel gemeentes als warme huizen waar iedereen welkom is, of ze nu van glas zijn of niet. Echt zijn heeft hier een duidelijke plaats. Als de buschauffeur, de kassière bij den Delhaize en je kapper je op de 1-November dag tegenkomen, schrik je dan met wat schaamrood of weten ze al wie je echt bent? Zodra die twee werelden niet langer twee persoonlijkheden teweegbrengen laat je misschien steeds vaker je echte ik zien. Ik geloof dat OM nog steeds een organisatie is die Jezus-volgers handvaten aanreikt om op een gebalanceerde manier met die echtheid te blijven omgaan.

Als zendeling kijken mensen soms naar ons op. Maar we zijn gewone mensen die ook worstelen en groeien in geloof. Hoe ben jij de laatste tijd gevormd door God?

Johan: Kijken mensen naar ons op? Of kijken ze ván ons op? 🙂 Soms gebruikt God Zijn Woord om me bij te sturen, soms mensen. Momenteel ga ik door een periode van herstel. Mijn grijze massa kon het niet allemaal meer bolwerken en dat liet zich blijken. Lieve mensen om me heen maakten dit zeer liefdevol aan me duidelijk, waarna ik moest toegeven dat ik de controle weer moest afgeven. Als dit allemaal wat vaag klinkt, dan is mijn opzet gelukt. Laat ons zeggen dat ik er door hulp van anderen nu weer een stuk beter aan toe ben, maar de weg is steil. Vallen en opstaan heeft een duidelijk refrein: Als je niet opstaat kan je niet vallen en van vallen kan je groeien, dus sta altijd weer op, hoe moeilijk ook, oh, en vraag hulp! Weg met onafhankelijkheid. Leve afhankelijkheid!

Bedankt Johan voor jouw tijd en de inspiratie. Gods zegen.

Drie dagen

Drie
Leeuw in lamskleren
ging de berg op
mak als een lammetje

Kon elk moment
Zijn brul laten horen
en Zijn klauw laten slaan

Deed dat niet
en stierf
als een Heilige

in zondaarskleren

Twee
Wat is het stil
Maar mijn hart staat in brand

Mijn stem begeeft het
Maar zal niet blijven zwijgen

Hij stierf, ja ’t is waar

Vandaag zeg ik niets meer

Eén
Dood, waar is je prikkel?
Ik zal nu nooit meer zwijgen

Stem, hou op met je gemompel

Ik zing, ik schreeuw
Nooit meer dood!

Duisternis
Ik ga niet akkoord
Het Licht won van jou vandaag
Dit jaar

Mijn leven!

Jezus leeft!

Uit Johans bundel Thuiskomen
In dit artikel

Doe mee aan het gesprek