Vlaamse zendelingen wereldwijd

87 0
87 0

De zendingsopdracht die Jezus ons geeft is eigenlijk voor iedereen. Iedereen moet op de plek waar God hem/haar geplaatst heeft een licht zijn en daar discipelen maken.

Maar God heeft ook in de loop van de geschiedenis altijd mensen geroepen om in een ander land de zendingsopdracht uit te voeren.

Ook vanuit de VEG-gemeenten kiezen er mensen om voltijds in de zendingsbediening te stappen. Bekijk met deze link wie er allemaal uitgezonden is door een VEG-gemeente. We willen in de volgende nummers telkens één van hen voorstellen. Steunen jullie hen mee in gebed en ook financieel indien mogelijk?

In dit artikel

Doe mee aan het gesprek