747 0

Freddy Mantels

Onlangs rapporteerden we over de Buurtbar van Beringen en hoe die handen en voeten geeft, ook en vooral aan ouderen, aan het evangelie. Eén van de medewerkers aan het project is Freddy Mantels. Hij vertelt hier over hoe de Buurtbar ook in deze tijden mensen dient. Blijkt dat de Alpha-cursus het ezeltje is dat de mensen helpt om de Blijde Boodschap te helpen begrijpen en aanvaarden.

Vanuit het BuurtBar project in Beringen zijn we dit jaar voor de derde keer gestart met een alpha-cursus. Op die manier hebben mensen die naar de koffiebar of activiteiten komen de gelegenheid om dieper door te praten over geloofs- & zingevingsvragen. 

Op onze eerste samenkomst – in de tijd dat het woordje corona mij nog niet bekend was – opende ik het gesprek met de vraag: ‘Wat geeft zin en betekenis aan ons leven?’ En de antwoorden waren: partner, kinderen, kleinkinderen, werk, hobby, genieten. 

‘Maar wat als je geen partner of werk meer hebt? Sommige mensen zeggen dat Jezus zin geeft aan hun leven. Op welke manier zouden ze dat bedoelen?’ De gastvrouw gaf meteen een getuigenis hoe dat voor haar geldt. Zij benoemde Jezus als de diepere Zingever. ‘Wie is deze Jezus dan? Wat weten we over Jezus? Wat zeggen ze over Hem?’ En dan zei één van de deelnemers : ‘Ze zeggen wel dat Hij de koning is, maar daar merk ik niets van’.

Dat vond ik een belangrijke opmerking. 

Op welke manier kunnen we iets merken van het feit dat Jezus koning is. Want dat besef is precies wat we nodig hebben in deze corona-crisis. We moeten opnieuw het koningschap van Jezus erkennen en belijden. We moeten ons durven afvragen: Wat betekent dat in je leven? Merk je daar iets van? Zien de mensen om je heen dat Jezus koning is in je leven? Of is dat gewoon een vrome christelijke uitspraak die verder niet veel voor je betekent?

Weet je, de corona-crisis doet ons meer dan ooit beseffen dat het belangrijk is om de richtlijnen van de regering te volgen. Als we die niet volgen heeft dat dood tot gevolg. Dat geldt ook voor de richtlijnen die Jezus geeft. Ze zijn van levensbelang. Jezus eindigt zijn beroemde Bergrede met de gelijkenis van twee mannen die een huis bouwen. De ene man bouwt zijn huis op het zand en de ander op de rots. Als er stormen komen (crisissen) dan blijft alleen het huis dat gebouwd is op de rots vaststaan. Jezus zegt dat als we doen wat hij ons zegt, ons huis gebouwd is op de rots.

En toch doen we geen recht aan het koningschap van Jezus als we enkel oproepen tot gehoorzaamheid. Jezus is in eerste instantie de zorgzame herder-koning. Hij zorgt voor wat we nodig hebben. In Psalm 23 zegt David dat de Heer als goede herder zorgt voor grazige weiden en rustige wateren. Als we door een donker corona-dal moeten is Hij als koning bij ons om ons te leiden, te beschermen en te vertroosten. Kortom, Jezus zorgt als herder-koning voor ons welzijn. Hij zorgt voor ons zoals een goede Vader voor zijn kinderen. Vandaar dat we ons niet bezorgd hoeven te maken. We mogen leven in het nu en we mogen op Hem vertrouwen voor ons dagelijks brood. Hij zorgt voor onze fysieke, mentale en geestelijke gezondheid. 

Maar hoe gebeurt dat dan concreet? Wel, Hij gebruikt daarvoor de overheid, de dokters, verpleegsters enz. Daarom is het gepast om te danken voor de manier waarop er in ons land gezorgd wordt. Ik vind het ook bijzonder dat er o.a. via het Vincentiusvennootschap gezorgd wordt voor de mensen in armoede. Er wordt geestelijke zorg verleend via online diensten en Bijbelstudies.

Jezus is de goede herder-koning die zijn leven gegeven heeft opdat wij de zekerheid mogen hebben van eeuwig leven. En dat perspectief geeft ons rust en vrede. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.

De zorgzame herder-koning is ook de zegenende priester-koning. We ontvangen door geloof volledige vergeving van schuld. Niemand of niets kan ons scheiden van zijn liefde. We blijven voor eeuwig verbonden. Want zijn opstanding laat zien dat Hij de dood overwonnen heeft. Hij is de zegevierende koning. We mogen uitzien naar zijn wederkomst en dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zonder virussen. 

Voor eeuwig is uw heerschappij!

Uw troon staat onwankelbaar!

In dit artikel