1227 0

Graag wil we in de VErbindinG weer eens even stilstaan bij dit oude boek.  Hieronder leg ik nog eens uit waarom.

Vaak denken wij dat we wat Bijbelse principes betreft in België op een oud verschraald verleden leven, gebaseerd op Rooms-katholieke tradities, overleveringen en ex-cathedra-uitspraken van pausen uit een ver verleden. Niets is minder waar. Ook toen al weerklonk  de stem van Gods H. Geest in ons land. In het boekje waarover ik het heb vinden we veel geestelijke lessen terug. Het zijn vaak vrome en diepzinnige woorden die werden neergeschreven door de vijftiende-eeuwse monnik Thomas a Kempis (1380-1471). “De Navolging van Christus” is de verzamelnaam van vier traktaten, waarvan het oudste dateert uit 1424. Het werk werd in 14711472 te Augsburg gedrukt en honderden keren herdrukt; het was na de Bijbel het meest verspreide boek van de late middeleeuwen. Het vond zelfs verspreiding bij aanhangers van de Reformatie, zij het met verwijdering van sommige „paepsche stoutigheden” . 

Het is de bedoeling om elke keer een stukje uit dit oude boek in te scannen en zo de stem van vroegere christenen en hun omgang met Gods Woord ook vandaag nog een beetje te laten weerklinken in ons land. Vandaag ziet u hier de weergave van traktaat 4 waar hij spreekt over moeilijke tijden, Corana-tijden bijvoorbeeld.

In dit artikel