• Even geduld

    Welkom op de blog van de VEG. De komende tijd zullen we deze blog stapsgewijs op punt zetten. Ondertussen kan je al even kijken naar: De winterconferentie van 2022Enkele activiteiten die eraan komenOudere artikels m.b.t....

    866 0