1062 0

Hoe dienen en 

leiden we

als we

losgekoppeld zijn

van elkaar en de fysieke ruimte

die onze kerk verenigt

wie zal ons tonen

hoe verder te gaan

het leven sterft

terwijl de vlammen

van leiders

rondom ons

wild dansen

in de schroeiende

winden van verandering

hun licht flikkerend

tot bijna uitstervend

hun vonken

amper zichtbaar

worstelend 

om onze weg te verlichten

we kunnen niet

wachten 

op leiding


laat ons ons keren

naar onze God

en het gezegende licht

van de Heilige Geest

dat brandt

in ieder van ons

laat onze geesten

dichter naar

mekaar toe trekken

ondanks de afstand 

tussen ons

en trots verder gaan

morgen tegemoet

misschien helpt het

ons voor te stellen

dat deze tijd

een neerstortende

benzine-uitstoot is

over onze 

reeds zachtjes

brandende vlammen

van doel en liefde

laat deze versnelling 

ons vermalen en versnellen

voor het hogere goede

schijn op 

mijn vrienden

mogen de schitterende vlammen

van onze geesten

eenstemmig branden

een kampvuur creërend 

dat

vonken hoop

geloof vertrouwen ontsteekt

liefde doet schijnen

en onze weg verlicht

in deze onzekere eeuw

een tijd waarin

onze broeders en zusters

kreunen om vrede en licht

worden wij geroepen

en staan wij gereed

om meer te doen

dan we ooit eerder

gedaan hebben

helderder 

te 

branden

(Door Ray Angel)

In dit artikel