Een Samenzwering om ons alle Vrijheid te Ontnemen?

1015 0
1015 0

 C.S. Van Audenard 

een andersoortige zoektocht

Naast de vele leerrijke commentaren, lees je vandaag ook dubieuze teksten die het gevolg zijn van een andersoortige zoektocht. Op de sociale media circuleren de complottheorieën rond het ontstaan en het managen van deze crisis. Er zou een samenzwering zijn om ons alle vrijheid te ontnemen. Met argumenten die overtuigend klinken wordt uitgelegd dat de doodsoorzaak niet gezocht moet worden bij het virus, maar wel bij de 5G netwerken die nu op vele plaatsen worden ingevoerd en die onze immuniteit zouden aantasten. Weer anderen zeggen dat het virus moedwillig gecreëerd werd om de wereldbevolking te reduceren – een soort van biologische oorlogsvoering. Zij waarschuwen tegen de vaccinaties die straks misschien beschikbaar zullen zijn en dan kwaadwillig gebruikt zullen worden om hetzelfde doel te dienen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Afbeelding1.png

noem niet alles een samenzwering

In de Bijbel kom je het woord samenzwering enkele keren tegen, bijvoorbeeld in het boek Jesaja. We lezen daar het volgende:

Toen greep de HEER mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei: “Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor. Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, voor Hem zijn angst en ontzag op hun plaats.” (Jesaja 8:11 – 13)

Jesaja werd door God toegesproken toen het noordelijke Israël werd belaagd door Assyrië. In die context van oorlogsdreiging kwam een geruchtenmolen op gang. Het is niet duidelijk welke samenzwering bedoeld wordt – waarschijnlijk angst voor allerlei mogelijke complotten. Maar Jesaja wijst zijn toehoorders een betere weg: zij moeten Jahweh vrezen en voor Hem respect tonen. Hij is immers sterker dan welke macht op aarde ook. Laten zij Hem vertrouwen!

We leven in bijzonder moeilijke tijden die ongetwijfeld zullen leiden tot grote economische en financiële moeilijkheden en tot onrust. En ook in onze tijd komt een geruchtenmolen op gang. Maar ook nu zegt God tot ons, bij monde van Jesaja: “Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen.”

een druppel waarheid in een oceaan van leugens

Je vindt op het internet ook boodschappen van pastors die complottheorieën overnemen en inpassen in hun eindtijdvisie. Als christenen weten we dat er doorheen de geschiedenis achter de schermen een vijand aan het werk is, die Gods werk wil vernietigen. En het is natuurlijk zo dat ook vandaag sommige mensen en sommige groeperingen een agenda hebben die aansluit bij de ambities van Gods vijand. In complottheorieën zit soms wel een beetje waarheid en net dat maakt de theorie voor sommigen geloofwaardig. Dat doet mij denken aan een uitspraak van Jozef Stalin:

“Giet een druppel waarheid in een oceaan van leugens, en die waarheid is voldoende om het geheel de kleur van echtheid te geven. (Jozef Stalin)”

Maar God roept ons niet op om die mogelijke samenzweringstheorieën te gaan uitdiepen. Neen, we kunnen meer betekenen door op Hem te vertrouwen, door ons gebed om goddelijke zegen, en door onze juiste levenshouding: medeleven met mensen in nood.

dramatische gevolgen en heel wat nadelen

Het is evident dat er soms sprake is van samenzwering. Hitler werkte samen met zijn kompanen om de toenmalige orde omver te werpen, en velen hebben dit gevaar toen onderschat. Maar we moeten de zaken nu niet moeilijker maken dan ze al zijn. Het lichtzinnige geloof in complottheorieën kan ook dramatische gevolgen hebben, en het heeft ook heel wat andere nadelen. Want wie zijn gedachten daarop richt, heeft het moeilijk om de overheid te gehoorzamen, wanneer die terechte maatregelen oplegt. Gehoorzamen is een woord dat in onze cultuur slechts op kinderen wordt toegepast, maar de Bijbel past het ook toe op volwassenen in relatie tot de overheid. God wil geen anarchie.

Wie de overheid, de universiteiten, de farma-industrie… als de vijand aanziet, zal het moeilijk krijgen om zich nog in te zetten in de maatschappij, en te bidden voor Gods zegen voor die overheid, en voor goddelijke inspiratie en leiding voor mensen die op zoek zijn naar een vaccin.

Wie samenzweringstheorieën verkondigt maakt zich ongeloofwaardig tegenover zijn omgeving. Want die theorieën bevatten veel evidente fouten en ze spreken elkaar vaak tegen. Het gaat dan niet over onze waardeschaal, onze levensstijl en onze houding tegenover God en de medemens, maar bijvoorbeeld wel over het gevaar van vaccinaties en van 5G netwerken.

de huidige generatie kent die verhalen niet

Als kind werd ik gevaccineerd tegen alles en nog wat. En sinds een jaar of vijf krijg ik elk jaar ook een ‘griepspuit’, en onlangs opnieuw een tetanus-inspuiting, zodat ik beschermd ben tegen een levensbedreigende infectie door een wondje opgelopen in de tuin. Ik ben blij met die vaccinaties want ik herinner mij als kind de verhalen van mijn ouders over de ellende veroorzaakt door polio of kinderverlamming. Maar de huidige generatie kent die verhalen niet, en dat voedt de theorieën die waarschuwen voor vaccinaties.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Afbeelding2.png

Je ziet hierboven grafieken over de invoering van vaccinaties in Nederland na de tweede wereldoorlog. In het blauw zien we de sterfte aan difterie, kinkhoest, tetanus, polio, mazelen en bof. In het rood de vaccinatiegraad die halfweg vorige eeuw plots aanvangt en al gauw oploopt tot bijna 100%. De sterfte is dan bijna afwezig. Zij daalt al in de onmiddellijk voorafgaande jaren omdat het vaccin toen al beperkt werd toegediend. Deze beelden behoeven geen verdere commentaar!

het advies van Paulus

We gaan ongetwijfeld moeilijke tijden tegemoet, zoals we in de evangelies en in het boek Openbaring kunnen lezen. Maar vandaag moeten wij de juiste focus hebben. We moeten kritisch zijn en voorzichtig omgaan met allerlei berichten die circuleren op het internet.

Alleen dan volgen we het hierna vermelde advies van Paulus, geschreven in de turbulente tijd van de eerste christenen, die zeker ook wel met echte en vermeende samenzweringen werden geconfronteerd.

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. (Filippenzen 4:5 – 8)

In dit artikel