853 0

Dr. B. Boodram

Dr. Birbal Boodram en zijn vrouw Annette hebben vier kinderen. Hij studeerde in 1977 af in de richting Bijbelse Wetenschappen en vertrok onmiddellijk daarna terug naar zijn geboorteland Trinidad waar hij binnen de twee weken de Kelly Bible Church opstartte. Op dit ogenblik is hij daar voorganger en hij is er ook president van het Trinidad Bible Institute. In zijn bediening legt hij vooral veel nadruk op het sociale aspect van de christelijke leer met aandacht voor de praktische zorg voor armen enmet opleidingen voor ongeschoolden zodat ze hun eigen leven in handen kunnen nemen. Hij is een graag gehoorde spreker op heel wat zendingsconferenties over de hele wereld. 

“Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.  Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.”

                                                           Jakobus 1:1-8

Problemen op je levensweg zullen je ofwel vernietigen, ofwel doen groeien, afhankelijk van de manier waarop je erop reageert. Maar spijtig genoeg zien veel mensen niet hoe God hun problemen eigenlijk ten goede wil gebruiken. Ze reageren er dwaas op, ze gaan bitter worden in plaats van even stil te staan om na te denken wat eventueel de voordelen ervan zouden kunnen zijn. Ik som hieronder vijf mogelijkheden op hoe God problemen in ons leven wil gebruiken. 

 1. God kan problemen gebruiken om je richting te geven. Soms is het nodig dat God een vuurtje onder je aansteekt om je in beweging te krijgen.a.
  • Problemen wijzen je vaak op een andere richting in je leven en ze motiveren je om een andere richting in te slaan. Jozef is een goed Bijbels voorbeeld daarvan. Zijn broers verkochten hem aan de Egyptenaren. Hij werd onderkoning in dat land en slaagde erin om voedselvoorraden voor zijn broers opzij te zetten toen er hongersnood uitbrak. Uiteindelijk kon Jozef tegen zijn broers zeggen dat wat zij als kwaadaardig bedoeld hadden, door God als iets goed gebruikt was.
  • Dus vraag je af of God misschien jouw aandacht probeert te trekken.
  • “Bloedige striemen doen het kwaad verdwijnen, slagen zuiveren het innerlijk.” Spr 20, 30. De pijn van een wonde hoort bij het het uitzuiveren van het kwade. Op dezelfde manier werken inwendige pîjnstrepen ook binnenin het lichaam, in de ziel.
 2. God kan problemen gebruiken om je te inspecteren.
  • Mensen zijn zoals theezakjes: als je wilt weten wat erin zit laat ze maar in heet water zakken!
  • Heeft God jouw geloof al met problemen getest? 
  • Wat brengen jouw problemen aan het licht over jou? (Jouw houding tegenover problemen en hoe je ermee omgaat kunnen je maken of breken.)
  • “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.” – Jak 1, 2-3 Strijd in je leven wil je beter maken, niet bitter.
 3. God kan problemen gebruiken om je te corrigeren.
  • Sommige lessen leren we alleen doorheen pijn en mislukkingen. Waarschijnlijk hebben je ouders je als kind geleerd om een hete stoof (kachel) niet aan te raken. Mijn vrouw gebruikte een mes om een melkkarton open te snijden, terwijl daar duidelijk een schaar voor nodig was. En wat gebeurde er? Ze sneed in haar vingers. Nadat ik haar wonde verzorgd had, vroeg ik haar wat ze geleerd had van die snee in haar vinger. Ze antwoordde: “Gebruik geen mes om een werkje van een schaar te doen”. Waarschijnlijk heb jij ook al geleerd van je fouten?
  • Soms leren we de waarde van iets te waarderen… gezondheid, geld, een relatie… door het eerst te verliezen. “Het was goed voor mij dat ik vernederd werd, Zo leerde ik uw wetten kennen. Goed voor mij is de wet uit uw mond beter dan een schat aan goud en zilver” Psalm 119, 71-72. Schrijf misschien eens uit wat je al geleerd hebt van de Covid 19 virus lock down. Hoe kan het je bijvoorbeeld helpen een betere relatie te hebben met je gezinsleden en met God? Er zijn mensen die zeggen dat ze een God die ze niet kunnen zien daarom ook geen eer kunnen brengen; maar ze verbergen zich wel voor het Covid 19 virus dat ze evenmin kunnen zien.
 4. God kan problemen gebruiken om je te beschermen.
  1. Een probleem kan een zegen “in disguise” (in vermomming) zijn als het verhindert dat je door iets anders, iets veel ernstiger, gekwetst gaat worden. Bijvoorbeeld God plaatste de apostel Paulus in de gevangenis: 
   • Om hem tegen bepaalde vijanden te beschermen
   • Om het hem mogelijk te maken de brieven te schrijven die in het NT voor ons zo’n bepalende rol zouden krijgen. 
  2. Enkele jaren geleden werd een vriend van mij ontslagen omdat hij weigerde iets onethisch te doen voor zijn baas (de boekhouding ‘bijwerken’). Dat jobverlies was een probleem voor hem. Maar het zorgde er wel voor dat hij niet in de gevangenis belandde toen een jaar later de beslissingen van het management ontdekt werden. Degene die zijn plaats had ingenomen en de boekhouding inderdaad had ‘bijgewerkt’, werd gearresteerd. Ik zei tegen hem: “Zie je wel, je werd ontslagen omdat je het juiste deed, maar God beschermde je”. En later kreeg mijn vriend een betere job aangeboden dan degene die hij voordien had. “Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd,” – Gen 50, 20.
 5. God kan problemen gebruiken om je te vervolmaken.
  Problemen die op de juiste manier worden aangepakt zijn karakter-bouwers. Mijn vrouw Annette en ik herinneren ons veel problemen die zich tijdens onze bediening hebben voorgedaan en ook vandaag nog voordoen. We hebben erover gedacht het bijltje erbij neer te gooien, maar God stond ons dat niet toe. Hij heeft ons gezegend met een geweldige bediening voor Hem waarbij duizenden mensen worden gered en velen getraind zijn geworden om ook in Zijn dienst te gaan. Wij zijn in dienst sedert 1973, dat is nu 47 jaar, en we blijven nog steeds een duidelijke Blijde Boodschap uitdragen. De boodschap dat wie In God gelooft en op Hem zijn vertrouwen stelt omdat Hij weet dat Jezus voor alle zonden betaald heeft en dat Hij uit de dood is opgestaan en ons eeuwig leven en een eeuwige thuis met hem zal geven. Zijn redding is voor altijd, je kan die niet meer verliezen, want Christus Zelf bewaart het. Lees maar eens I Petrus 1:4-5; Johannes 10:28; Efezen 2:8-9 of Johannes 3:16. 
   • Je zal zien dat God veel meer geïnteresseerd is in je karakter dan in je gemakzucht. Jouw relatie met God en je karakter zijn de enige twee dingen die je met je mee zult nemen in de eeuwigheid.
   • We kunnen ons verblijden als we met problemen te maken krijgen!
   • Problemen kunnen ons leren geduldig te zijn. En geduld ontwikkelt ons karakter. Het helpt ons om elke keer dat we het gebruiken meer en volhardender te vertrouwen op God. (zie Rom. 5, 3-4)

CONCLUSIE: 

Hier is mijn punt. Corona of niet: God is aan het werk in uw leven, ook als je dat niet zo ervaart of begrijpt. Maar het wordt allemaal veel makkelijker en meer bruikbaar als we ons niet tegen Hem afzetten, maar met Hem meewerken (zie Rom 8, 28).

We weten dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, zij die geroepen zijn naar Zijn wil. 

Onthoud dat als er een probleem is, het er niet om gaat: ‘Waarom ik Heer?’. Het waarom hoort de Heer toe. Maar het gaat om:

 1. Heer, hoe kan ik van dit probleem leren?
 2. Heer, hoe kan ik het gebruiken om een zegen voor anderen te zijn?
 3. Heer, hoe kan ik het gebruiken om God ermee eer te brengen?…

Ik wens je toe dat God altijd de eerste plaats mag innemen in je leven, en heel speciaal in de huidige problemen waarmee we nu allemaal geconfronteerd worden. Laat ons rustig blijven en handelen zoals de dokters en wereldse autoriteiten ons voorhouden! Ook deze problemen zullen voorbij gaan. En laat ons dagelijks bidden voor elkaar dat Christus ons mag zegenen.

Overgenomen met toestemming van de auteur

In dit artikel